Het Mortuarium beschikt over een viertal intieme rouwkamers om de overledenen op te baren. In het Mortuarium hebben de nabestaanden van een dierbare overledene de mogelijkheid om dag en nacht - 24 uur - naar eigen behoefte afscheid te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van bed- en kistkoelingen.

De rouwkamers zijn niet genummerd, maar voorzien van een themanaam: HOOP, TROOST, LIEFDE en KRACHT, begrippen die terugkomen in de pictogrammen waarmee de kamers aangeduid worden. Verder zijn de themanamen aan- en ingevuld met de vier jaargetijden en zo hebben de rouwkamers hun definitieve vertaling gekregen.

HOOP en HERFST

Het jaargetijde herfst herbergt de oogstmaand oktober en op het tafereel zien we het vroegere boerenleven op het platteland. Tevens is dit een vertaling van het harde werken wat de dorpscultuur eigen is. De molen linksboven staat voor vooruitgang, keerpunten in het leven en voedzaamheid. De fazant staat symbool voor vruchtbaarheid waaraan de oogst zijn slagen te danken heeft. De duif met de tak laat het verhaal van hoop op nieuw leven zien. In de achtergrond de veen-afgravingen waaruit Sint Willebrord is ontstaan. De grote boom rechts plant zijn wortels op een bruine rechthoek.TROOST en WINTER

Winter, niet in somberheid en kou, maar als overgang naar een nieuw tijdperk, naar nieuwe bloei en oogst. Op het bankje twee mensen die elkaar troost bieden. Een arm om je heen. Ze mogen ingevuld worden als elke naaste die nog onder ons, of reeds gestorven is. Hanen scharrelen rond het gebouw en zij staan voor vruchtbaarheid en richting, bijvoorbeeld als windwijzer op de kerktorens. Mussen staan voor trouw, waardigheid en eigenwaarde van de Willebrorder. En de eend voor bescherming, energie en het doorzien van emoties. De trekvogels verbeelden het komen en gaan in ons leven. Bloemen brengen troost.

Op de voorgrond chrysanten, die gedenken en waken over de zielen in het hiernamaals. Het bokje geeft voormalig Kapelaan de Bok een plek van troost in de gemeenschap. De grote boom rechts heeft praktisch alle blad laten vallen en zet zijn wortels vast op een sneeuwwitte driehoek.LIEFDE en LENTE

Liefde en lente is een prachtige combinatie. Twee zwanenhalzen smelten hun interesse voor elkaar tot een liefdevol hart. Zwanen staan symbool voor liefde, kracht, waarheid en schoonheid en voor het gevoeliger worden voor emoties. Een witte zwaan staat ook voor schoonheid, onschuld en oprechtheid.

Het ijsvogeltje op zoek naar voedsel, staat voor liefde en voorspoed. Paddenstoelen zijn gelukssymbolen en staan voor een lang leven. De grote boom links krijgt nieuwe lentebladeren en omwortelt zich om een vers groene vierkante vorm.KRACHT en ZOMER

Kracht wordt uitgebeeld door hamerslagen van de hoefsmeden op een aambeeld, wat tekenend is voor de noeste arbeid waar de dorpelingen om bekend staan. Centraal in de compositie brandt de kracht van vuur welke hard metaal tot smelten brengt.

Veel bloeiende bloemen en vooral de kracht van zonnebloemen. Deze bloem draait altijd met de zon mee en staat voor geluk en bewondering. Krachtig moet ze zijn om zich met haar lange stengels in weer en wind staande te houden. Ook hier vogels. Rechts een zwaluw, die uit de volle gewassen zijn voedsel haalt. Dit rondom het spreekwoord: ‘Eén zwaluw, maakt nog geen zomer’, wat hier betekent, dat er een nieuw begin is, maar nog een lange weg te gaan. Een vlinder als de vertolker van nieuw leven en nieuwe ontwikkelingen. Hier is de grote boom links overvol van loof en omwortelt hij zich om een geelkoperen ronde vorm gelijk de zon.

 

De muurschilderingen zijn vervaardigd door Frank en Karin Roks.

Maatregelen n.a.v. Corona

Vanwege de uitbraak van het Corona-virus is een speciaal protocol van toepassing bij opbaring in het Mortuarium.
Neemt svp goede nota van onderstaand document.

PDF icon